HAND IN HAND

Stöd för indiska, kvinnliga entreprenörer

Bristande jämställdhet, fattigdom och avsaknad av utbildning är några av världens mest akuta problem enligt FN:s mål för hållbar utveckling. Vi samarbetar med den svenska organisationen Hand in Hand för att hjälpa kvinnor att få lika rättigheter till utbildning, att uppfylla sina potential och att skapa en väg ut ur fattigdomen.

Att vara ekonomiskt oberoende är fortfarande en lyx för många kvinnor världen över. Att tjäna tillräckligt för både sig själv och för sin familj är en svår utmaning som många kvinnor måste tackla varje dag.

För att göra skillnad i deras liv så sponsrar vi en indisk by där kvinnor uppmuntras att starta egna verksamheter och får hjälp att påbörja sina resor mot självständiga liv. Genom utbildning och entreprenörskap så inspirerar Hand in Hand kvinnor att förverkliga sina potential för entreprenörskap, samtidigt som de påvisar den viktiga sociala och ekonomiska effekten dessa kvinnor kan ha på sina familjer och på samhället som helhet.

Hand in Hand baserar sin verksamhet på en självhjälpsmodell och hjälper varje kvinna de arbetar med att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att starta och driva en verksamhet – från att hitta en affärsmodell till att hantera bolagets ekonomi och marknadsföring. Under ett år så får kvinnorna kunskaper och verktyg som låter dem lansera sina verksamheter och ta eget ansvar för att bli ekonomisk oberoende.

Genom att sponsra byn i Indien så stödjer vi 150 kvinnor som skapar vägar ut ur fattigdomen, och ett program som hjälper till att lansera nästan 100 verksamheter varje år!