VI TROR PÅ INSYN

Vi tror på att skapa en ansvarsfull verksamhet, och vi älskar våra medarbetare. Från vårt huvudkontor i Sverige till vår personal över hela världen; vi vill att vårt team känner sig hemma hos iDeal of Sweden och att de trivs på jobbet.

Det är viktigt för oss att rekrytera den bästa talangen till våra teams, oberoende av personens kön, ålder, religion eller etnicitet. Vi vill skapa teams med de mest kvalificerade kandidaterna, och vi uppmuntrar en mångsidig arbetsplats. Vi tar även stort ansvar när det kommer till våra underleverantörer och fabriker. Genom att regelbundet besöka dem så kan vi se till att våra produkter tillverkas i bra lokaler och under arbetsförhållanden som stödjer personalens rättigheter och välmående, eftersom de är en del av vår iDeal of Sweden-familj.

Alla våra produkter och produktionsprocesser följer europeiska standarder och riktlinjer. Våra produktprocesser är REACH-certifierade (”Registration, Evaluation, Authorisation & Restriction of Chemicals”), vilket begränsar tillverkningen och användningen av kemiska substanser, för att undvika potentiella hot mot både folkhälsan och naturen.