Välkommen till IDEAL OF SWEDEN och vår hemsida, idealofsweden.com. Följande allmänna villkor gäller för all användning av och alla beställningar som görs via, idealofsweden.com . Villkoren utgör ett avtal mellan dig som konsument och Ideal of Sweden AB, org. nr 556889-7994, Gamla Rådstugugatan 33, 602 24 Norrköping (”IDEAL” eller ”vi”) och genom att göra en beställning på hemsidan är du juridiskt bunden att följa villkoren. Se till så att du har läst igenom och förstår innebörden av villkoren innan du gör din beställning.

All försäljning på vår hemsida är avsedd för icke-kommersiellt användande och genom att göra en beställning på hemsidan intygar du att du är en konsument. Om vi får anledning att misstänka att din beställning gjorts för kommersiell verksamhet har vi rätt att efterfråga information som bevisar att du är en konsument samt neka eller stoppa din order till dess att du har tillhandahållit den information vi efterfrågat.

ANVÄNDNING AV COOKIES OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du besöker eller gör en beställning via vår hemsida använder vi och våra partners cookies och liknande spårningsteknik, samt behandlar personuppgifter. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och använder cookies hittar du i vår Integritetspolicy och Cookie Policy .

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller neka att vi behandlar dina personuppgifter genom att klicka på ”Samtycke alternativ” i footern på hemsidan.

DIN BESTÄLLNING

Genom att göra en beställning på hemsidan intygar du att du har fyllt 18 år. Vi förbehåller oss rätten att avbryta din beställning om vi misstänker att du uppgivit falsk information i samband med din beställning eller att du har betalningsanmärkningar.

Vänligen notera att produkter som du lagt i din varukorg kan köpas av andra kunder tills dess att du har genomfört din beställning och mottagit en orderbekräftelse via mail.

När vi har tagit emot din beställning skickar vi en bekräftelse på ditt köp (inklusive ordernummer och produktinformation) till den email-adress du angett när du gjorde beställningen. Det är därför viktigt att du anger korrekt leverans- och kontaktinformation (inklusive email-adress) när du gör din beställning. Vi har rätt att ta ut en avgift för att täcka eventuella kostnader som uppkommit med anledning av att du angett felaktig information i samband med din beställning.

Vi rekommenderar att du sparar din orderbekräftelse, det underlättar eventuell framtida kontakt med vår kundtjänst gällande din order. Orderbekräftelsen är enbart ett bevis på att vi har mottagit din beställning och bekräftar inte att vi har accepterat ordern. Så snart din beställning har hanterats skickar vi en leveransbekräftelse via e-mail som innehåller all relevant information gällande din beställning. Leveransbekräftelsen bekräftar att vi har accepterat din order och den beräknade leveranstiden som framgår av ”LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING” nedan börjar löpa från den dag vi har accepterat din order.

PRISER

Alla priser på vår hemsida inkluderar moms i enlighet med tillämplig momslagstiftning. Om din beställning görs från ett land utanför EU är priserna exklusive moms. Leveranser som skickas till länder utanför EU kan medföra tullavgifter och andra kostnader och det är ditt ansvar som mottagare av beställningen att betala avgifterna. Tullavgiften beräknas på det pris du betalat för din beställning. Notera att vi inte har någon kontroll över dessa avgifter och att vi heller inte kan förutse det exakta beloppet för respektive land. Har du frågor? Kontakta Tullverket.

Efter det att du har gjort en beställning via hemsidan kommer vi inte göra några justeringar av det belopp du har betalat, med undantag för om du har betalat ett felaktigt pris på grund av tekniska problem eller felaktig information på hemsidan.

BETALNING

Vi erbjuder olika betalningsalternativ för betalningen av din order. I kassan hittar du alla betalningsmetoder tillgängliga för det land du befinner dig i. Vi förbehåller oss rätten att ändra betalningsmetod om det alternativ du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

Vi ansvarar inte för eventuella kostnader för valutakonvertering som din bank eller ditt kreditkortsbolag kan tillämpa när du betalar i ditt lands lokala valuta.

KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Vi erbjuder ibland kampanjer och andra erbjudanden på hemsidan och villkoren för dessa kampanjer och erbjudanden specificeras för varje specifik kampanj eller specifikt erbjudande. Villkoren gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges (vänligen notera att köp av presentkort aldrig är inkluderat i våra kampanjer eller erbjudanden). Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta kampanjer och när en kampanj avslutats gäller dessa allmänna villkor istället för de villkor som gällt för den specifika kampanjen eller erbjudandet. En kampanj som endast inkluderar vissa produkter gäller alltid för en begränsad tid, samt så länge den specifika varan finns i lager.

Om du vill göra en retur av en produkt inhandlad under en "köp en, få en gratis"- eller ”3 för 2”-kampanj måste du alltid göra ett fullständigt återköp för återbetalning. Du måste alltså returnera samtliga produkter du köpt under kampanjperioden. Om du tagit del av en kampanj med särskilda villkor, exempelvis rabatt på ditt köp på grund av att totalbeloppet överskred en viss summa, och din beställning efter en retur inte längre uppfyller villkoren för att ta del av erbjudandet under kampanjen, kommer vi att justera din återbetalning i enlighet med villkoren för kampanjen. Våra rabattkoder kan inte användas i kombination med andra rabatter eller erbjudanden på hemsidan, om inte detta särskilt angivits.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Vi skickar våra produkter över hela världen och ditt beräknade leveransdatum beror på vilket land beställningen ska levereras till, samt vilket leveransalternativ du väljer. Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på hemsidan.

Om din leverans är försenad och du på grund av detta inte längre vill genomföra köpet åligger det dig att göra en avbeställning genom att kontakta vår kundtjänst. En avbeställning är inte giltig förrän du har mottagit en bekräftelse från oss att vi har godkänt avbeställningen. Om din order redan har behandlats måste du ta emot beställningen när den levereras. Detta begränsar inte din rätt att returnera produkten efter det att du har mottagit den.

Om en produkt inte längre säljs eller inte finns i lager har vi rätt att avbryta köpet och genomföra en återbetalning. Vi informerar dig om det finns en liknande produkt tillgänglig.

Om beställningen levereras till en upphämtningsplats och du inte hämtar paketet i tid, eller om du vägrar ta emot eller annars inte lyckas ta emot beställningen som levereras till din leveransadress förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för att täcka eventuella extra kostnader.

Om du vid val av leveransmetod accepterat att din order lämnas utanför din ytterdörr om du inte är hemma vid leveranstillfället har vi inget ansvar för ordern efter det att leveransföretaget lämnat den utanför din ytterdörr.

Om produkten du beställt blivit skadad under transporten måste du informera vår kundtjänst om detta så snart som möjligt.

ÅNGERRÄTT OCH RETURER

Du har rätt att ångra ditt köp eller delar av ditt köp och få återbetalning inom 14 dagar från det att du mottagit din beställning. Det gör du genom att returnera den eller de produkter du inte önskar behålla till oss. Du har även bytesrätt inom 14 dagar om du vill byta till en annan produkt.

Om produkten och/eller förpackningen inte är i ett sådant skick som rimligtvis kan förväntas eller har skadats till följd av en hantering som inte kan motiveras av en sedvanlig undersökning av varan förbehåller vi oss rätten att debitera dig för den värdeminskning som uppkommit.

Ångerrätten gäller inte för: Produkter som har tillverkats enligt dina specifika önskemål eller som annars har en tydlig personlig prägel. Donation till välgörenhet som har gjorts i samband med ditt köp.

Borttappade presentkort ersätts inte.

För att ett byte eller en retur ska kunna behandlas av oss så behöver du informera oss om detta genom att fylla i den information som efterfrågas på följande länk: https://idealofsweden.com/returns

Du kan också använda din ångerrätt genom att fylla i det standardformulär som finns att ladda ned på Konsumentverkets hemsida, och sedan skicka det till oss via post eller e-post:

https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Om du vill byta en produkt du köpt mot en annan produkt gör du detta genom att returnera produkten till oss och sedan lägga en ny beställning. Om du valt att betala din order med faktura och du returnerar hela beställningen så kommer din faktura att makuleras. Om du enbart returnerar delar av din beställning så kommer du att få en uppdaterad faktura. Om din fakturabetalning administreras av Klarna behöver du även rapportera din retur till Klarna, det här gör du enklast genom att gå till ditt köp i Klarnas app och trycka på ”rapportera retur”.

Om du redan har betalat din beställning kommer vi så snart som möjligt att återbetala beloppet för de produkter som du valt att returnera. Återbetalning görs inom 14 dagar från den dag vi mottog den returnerade produkten och i och med detta registrerade returen, eller från den dag du skickat bevis på att produkten har returnerats till vår adress (t.ex. ett inlämningskvitto som visar att returen skickats till vår korrekta adress). Återbetalningen kommer att göras till den betalningskälla som användes för ditt köp, givet att inget annat är överenskommet eller bedöms nödvändigt. Produkter som är köpta via vår hemsida kan inte lämnas tillbaka eller bytas i våra lokala butiker.

Vänligen notera att du ansvarar för att betala frakt för din retur. Om din beställning har gjorts från ett land utanför EU kan ytterligare kostnader eller tullavgifter tillkomma som du är ansvarar för att betala.

FEL I DIN BESTÄLLNING

Om det finns fel hänförliga till de produkter du mottagit, vänligen informera oss om detta så snart som möjligt. Enligt Konsumentköplagen (1990: 932) har du rätt att reklamera fel hänförliga till en produkt inom tre (3) år från det datum du köpt produkten. Oaktat detta måste du informera oss om felet inom skälig tid från det att du har upptäckt felet. Om vi också bedömer att produkten är felaktig kommer vi reparera den eller ersätta den med en ny produkt. Om det rör sig om ett större fel (det vill säga ett fel som inte är ringa) kommer vi att återbetala ett belopp som motsvarar värdet på produkten till dig.

GARANTI OCH REKLAMATION

Vi erbjuder ett (1) års garanti på alla produkter som säljs via vår hemsida. Garantin täcker tillverkningsfel.

Vänligen notera att garantin inte täcker fel och skador orsakade av:

Yttre omständigheter (borttappad produkt, stöld, brand, vatten eller andra vätskor);

Felaktig eller annars bristande användning, t.ex. om du tappar produkten och fallet orsakar bucklor eller andra fallskador. Detta gäller inte om vi har lämnat en separat garanti gällande ett sådant skydd för en specifik produkt;

Estetiska förändringar på grund av normalt slitage och åldrande (mindre repor, slitage av läder eller flagnad färg);

Oberättigad reparation eller modifiering av produkten som inte har utförs av oss.

Garantin gäller endast om du har följt de skötselråd och instruktioner som framgår av användning- och skötselguiden för din produkt. Vänligen notera att den garanti som vi erbjuder inte på något sätt begränsar eller ersätter din reklamationsrätt enligt tvingande lagstiftning.

Om du vill inleda ett garantiärende, fyll in den information som efterfrågas i följande länk: https://idealofsweden.zendesk.com/hc/requests/new

Så snart vi har mottagit ditt garantiärende hanterar vi det och återkommer till dig så snart som möjligt med ytterligare instruktioner och information. Vänligen notera att du måste initiera garantiärendet så snart som möjligt efter det att du har upptäckt felet eller skadan för att vi ska kunna hjälpa dig. Om garantiärendet godkänns reparerar eller ersätter vi produkten. Om produkten inte går att reparera eller inte längre finns i lager har du rätt att få en liknande produkt med samma värde eller en återbetalning av värdet på produkten.

Om ingen skada eller fel, så som det definieras i garantin, upptäcks kommer vi inte att godkänna garantiärendet. Om inte tillräckligt material för att kunna hantera garantiärendet har tillhandahållits av dig via exempelvis e-post och vi med anledning av detta ber dig returnera produkten till oss för vår granskning, kommer vi i det fall ingen skada eller fel upptäcks, be dig betala en avgift för frakt- och hanteringskostnader. Alla försök till bedrägeri kommer att rapporteras till relevanta myndigheter. Om vi misstänker bedrägeriförsök förbehåller vi oss rätten att inte hantera ditt garantiärende.

ANSVARSFRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att all information på vår hemsida är fullständig, korrekt och uppdaterad. Trots detta kan informationen ibland vara ofullständig, felaktig eller utdaterad. Vi reserverar oss för sådana felaktigheter, samt för tekniska problem, bild- och skrivfel och felaktig information angående lagerstatus.

Vi har rätt att när som helst korrigera eventuella felaktigheter samt ändra och uppdatera information på hemsidan. Vi har även rätt att sluta sälja en viss produkt, utan förvarning. Om felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt, kommer vi att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det nya priset innan vi går vidare med din beställning.

Vänligen notera att vi inte garanterar kompabilitet med produkter som inte tillverkats av oss, om detta inte uttryckligen framgår av beskrivningen av, eller specifikationen för, produkten.

Vi ansvarar inte för skador på andra föremål eller förluster som orsakats på grund av din användning av våra produkter. Du ansvarar för att använda produkten i enlighet med tillämpliga användarinstruktioner och skötselråd samt för att hantera produkten med rimlig omsorg. Du ansvarar även för att undersöka att produkten inte är defekt innan du börjar använda den.

Vårt ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på Hemsidan är begränsad till det totala beloppet för din beställning, om inte annat framgår av tillämplig tvingande lagstiftning. Vi har inget ansvar för indirekta förluster eller indirekta skador.

UPPHOVSRÄTT

Allt innehåll på hemsidan (exempelvis, men inte begränsat till, varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om våra produkter) ägs eller licensieras av oss. All information och allt material är skyddat av bland annat immaterialrättslig och marknadsrättslig lagstiftning och inget material på hemsidan får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Vi älskar att se dig bära våra produkter och vill gärna dela dina bilder i våra kanaler. Med ditt samtycke kan vi använda och dela dina bilder i enlighet med nedan.

Genom att svara på vår förfrågan med taggen #YESIDEAL godkänner du följande:

Du ger oss en icke-exklusiv, royalty-fri, icke-tidsbegränsad och global licens att använda de bilder som du har svarat på med #YESIDEAL i vår marknadsföring och reklam. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, bilder på hemsidan, nyhetsbrev, sociala medier, kataloger, e-postmeddelanden, återförsäljares butiker (såsom Amazon), fysiska butiker och annan kommunikation med kunder.

Du garanterar att du äger alla rättigheter till bilderna samt att du har tillstånd från eventuella personer som syns i bilderna att använda bilderna. Vidare godkänner du att bilderna används i enlighet med dessa villkor samt garanterar att vår användning av bilderna inte gör intrång i någon tredje parts rättigheter eller strider mot lag.

Vi är inte skyldiga att ersätta dig för rätten till, eller användningen av, bilderna samt dit hörande immateriella rättigheter.

Kundtjänst

CONTENT STANDARD

Dessa villkor gäller för allt material som du bidrar med till hemsidan, till exempel recensioner av produkter som du har köpt från oss, samt bilder inkluderade i sådana recensioner, oavsett om detta görs direkt på hemsidan eller genom en tredje-part som erbjuder möjligheten att recensera ditt köp.

Ditt innehåll:

 • Måste vara korrekt (om det innehåller fakta)
 • Måste vara genuint (om det innehåller åsikter)
 • Får inte strida mot tillämpliga lagar och regler i Sverige eller tillämpliga lagar och regler i det land som innehållet publiceras från

Ditt innehåll får inte:

 • Innehålla något material som är obscent, kränkande, hatiskt eller ärekränkande,
 • Befrämjar sexuellt eller pornografiskt material, våld eller diskriminering baserat på etniskt ursprung, kön, religion, nationalitet, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder
 • Utformas så att det är troligt att vilseleda eller lura personen som ser innehållet
 • Strida mot något legalt åtagande i förhållande till en tredje part, till exempel en avtalsförpliktelse eller ett sekretessåtagande
 • Framställas som att de är publicerade av någon annan person än du eller vara falska eller vilseledande när det gäller din identitet eller din koppling till en viss person
 • Ge intrycket av att innehållet är skapat av oss, när så inte är fallet
 • Förespråka, främja eller assistera brottsligt agerande
 • Innehålla reklam eller marknadsföra tjänster eller länkar till andra hemsidor

Genom att publicera ditt innehåll ger du oss en evig, överlåtbar, licensbar, royalty-fri och global licens att använda innehållet oavsett syfte, inklusive kommersiellt användande, inklusive en rätt att översätta, återskapa, visa, tillhandahålla och modifiera det. Ditt innehåll är även synligt från andra plattformar, som till exempel sökmotorer, marknadsföringsmail och på sociala medier. Ditt innehåll är synligt till dess att det raderas.

ÄGANDERÄTT

Alla produkter som säljs via vår hemsida ägs av oss till dess att full betalning har erhållits.

FORCE MAJEURE

I händelse av krig, krigsliknande omständigheter, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, pandemi eller liknande händelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av denna typ av omständigheter, är vi fria från ansvar för det fall vi på grund av sådana omständigheter inte kan utföra vad som avtalats mellan dig och oss i anledning av ditt köp. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om en sådan situation inträffar kommer vi att försöka informera dig så snart möjligt.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Svensk materiell rätt är tillämplig på dessa villkor samt på all användning hemsidan. Tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller användning av hemsidan ska lösas av svensk domstol. Vidare har vi rätt att, i det fall en tvist uppkommer, vidta rättsliga åtgärder mot en konsument där han eller hon har sin hemvist.

Om det uppkommer en tvist mellan dig som konsument och oss som företag och vi inte löser tvisten, har du rätt att lämna in ett klagomål till EU:s funktion för tvistlösning på nätet, Online Dispute Resolution. Mer information om detta hittar du här: http://ec.europa.eu/odr . Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, via www.arn.se , eller skicka ditt klagomål till Allmänna reklamationsnämndens postadress, ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Om någon bestämmelse i dessa villkor skulle bedömas som ogiltig eller otillämplig, i sin helhet eller delvis, ska bestämmelsen i fråga vara tillämplig i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag. Resterande bestämmelser i dessa villkor ska tillämpas och ha verkan fullt ut och inte på något sätt påverkas av den ogiltiga eller otillämplig bestämmelsen.

ÄNDRING AV VILLKOREN

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst och alla ändringar publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från och med det att de har publicerats.

FÖRETAGSINFORMATION

IDEAL OF SWEDEN AB

Gamla Rådstugugatan 33

602 24 Norrköping, Sweden

Kontaktinformation:

E-post: [email protected]

Du kan också kontakta oss via följande länk:

https://idealofsweden.zendesk.com/hc/articles/360000768325

Dessa villkor uppdaterades senast den 9 januari 2023